GAP

Czym jest gap?
Wartość naszych samochodów spada z każdym dniem ich użytkowania. W przeciągu roku nasze pojazdy tracą już 20% swojej wartości, a po 5 latach nawet ponad połowę! Co w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży? Z polisy AC otrzymamy odszkodowanie równe wartości auta z dnia zdarzenia, a więc zawsze mniej niż za nie zapłaciliśmy i stałe sumy ubezpieczena AC w kolejnych latach na nic się nam nie zdadzą.
Ubezpiecznie Defend Gap
Powstało jako odpowiedź na ten problem. Dzięki odszkodowaniu GAP, możesz liczyć na wypłatę rekompensaty, która pozwoli na zakup nowego samochodu tej samej klasy i wartości, co utracone auto. Polisa GAP działa w momencie, kiedy likwidator stwierdzi szkodę całkowitą (z reguły, gdy koszt przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu używalności przekracza 70% jego wartości w dniu wystąpienia zdarzenia) lub gdy samochód zostanie skradziony.